Supplier Website

 
  Roughness Contour
  Roundness and Form
  Alignment

 
  Optical Profiler
  Laser Interferometer

 
  Linear Transducer
  Digital Gaugin
g
 

News

 

อบรมประยุกต์เชิงใช้งาน "Solartron LVDT/Gauging"

ช่วงวันที่ 2-3 ตุลาคม 2557 ได้จัดการอบรมทีมงานฝ่ายขายและฝ่ายบริการเข้ารับการอบรม เกี่ยวกับการใช้งานทรานสดิวเซอร์เซนเซอร์ เกจวัดละเอียดสำหรับเกจ Solartron ณ บริษัทแรงค์ พีที ที่ห้องฝึกอบรมภายใน เพื่อเพิ่มพูนความรู้สำหรับการนำเสนอและให้ข้อมูลกับลูกค้าที่สนใจได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีหัวข้ออบรมดังนี้

  • แนะนำเกจเซนเซอร์
  • ข้อมูลสินค้า Solartron Metrology ประเทศอังกฤษ
  • ชนิดข้อมูล (Analog, Digital)
  • ระบบการสื่อสารข้อมูล (Serial, RS232, 485)
  • รูปแบบ Protocal ต่างๆ (ModBUS PLC, PC)
  • Output เกจ (DC Voltage, 4-20mA, Digital)
  • การนำสัญญาณเกจไปใช้ (Module, USB, RS232, Ethernet)
  • พื้นฐานการเขียนโปรแกรม (LabView, .NET)
  • สร้างตัวอย่างและทดลอง

ขอขอบคุณเป้และอาร์มผู้เชี่ยวชาญระบบงานอัตโนมัติ (Automation Systems) จากบริษัท Officeo เป็นอย่างสูงสำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้

 

 

 

 
EditRegion4