หน้าหลัก

Yihui Optoelectronics Technology ผู้ผลิตเครื่องวัดตรวจสอบขนาด ระยะ มุม ด้วยภาพ Vision Measuring System, Profile Projector และเสริมด้วยการวัดแบบโพรบ สำหรับลูกค้าที่ต้องการความละเอียดแม่นยำสูง ด้วยราคาและคุณภาพเป็นที่พอใจ

โรงงานประกอบด้วยส่วนวิจัย ออกแบบ ฮารด์แวร์ ซอฟแวร์ ฝ่ายผลิต ควบคุมการผลิตและสนับสนุนหลังการขาย ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมดงกวน มณฑลกวางตุ้งประเทศจีน