Home > การประยุกต์ใช้

การประยุกต์ใช้

เกจวัดและเซนเซอร์ของ Solartron Metrology สามารถใช้งานได้ครอบคลุมในทุกภาคส่วน ทั้งงานภาคอุตสาหกรรม การประกอบชิ้นส่วน การตรวจสอบ ขนาด ความสูง ระยะ ความกว้าง ไดมิเตอร์ ระยะประกอบ ทั้งแบบ หน้างานเฉพาะ ระบบอัตโนมัติ ฯลฯ

เซตอับ การประกอบ

ขนาด ตำแหน่ง

ความสูง

ระนาบ

ความหนา

ขนาด ID

ขนาด OD

รูปทรง

การแบ่งตามภาคอุตสากรรมต่างๆ