บริษัท โอ คอนเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือ United Engineering กรุ๊ป ซึ่งได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์  และเป็นส่วนหนึ่งของ โอคอร์เนอร์ กรุ๊ป ประเทศสิงคโปร์ เวิร์น อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป มีทุนหมุนเวียนในธุรกิจมากกว่า 500 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ และมีสาขามากกว่า 130 สาขาทั่วโลก กลุ่มบริษัทดำเนินธุรกิจ ผู้ผลิต
ผู้นำเข้า วางแผนและออกแบบระบบ ตลอดจนการให้บริการด้านสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูง
ภายใต้การบริหารงานของโอคอนเนอส์ กรุ๊ป ธุรกิจของกลุ่มได้เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว นำไปสู่การขยายตลาดทางการค้า จากสำนักงานของกลุ่มที่ประเทศสิงคโปร์ สู่การจัดตั้งบริษัทสาขาใน บูรไน มาเลเซีย  ไทย และเวียดนาม แต่ละบริษัทสาขามีความเป็นอิสระในการบริหารงานภายใต้นโยบายเดียวกัน ที่ทีมงานต่างยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ผนึกผสานความร่วมมือและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
      จนถึงวันนี้  โอคอนเนอส์ กรุ๊ป ได้สร้างฐานการตลาดครอบคลุมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค และด้วยการยอมรับจากพันธมิตรคู่ค้านานาชาติ  กลุ่มได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าเทคโนโลยี   ที่มีชื่อเสียง ชั้นนำของโลก นับเป็นร้อยๆผลิตภัณฑ์ ทั้งยังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ผลิตสินค้า ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หลายประเภทจากหลายๆองค์กร
    ใน ประเทศไทย เริ่มต้นด้วยบริษัทแรงค์ พี.ที. โอคอร์เนอร์  จำกัด ในปี พ.ศ. 2530 และมีการเปลี่ยนชื่อ บริษัท เป็น โอ คอนเนอส์ (ประเทศไทย)  ภายใต้บุคลากรกว่า 30 คน  สินค้าที่บริษัทดำเนินธุรกิจประกอบด้วย คือ
1. ระบบเสียง/ระบบภาพ และโสตทัศน์ (Professional A/V)  ระบบอุปกรณ์ถ่ายทอดทางสถานีโทรทัศน์  – มัลติมีเดีย(Broadcast  Multimedia)
2. ระบบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม (Industrial Instrumentation)
ในแต่ละผลิตภัณฑ์ให้บริการทางเทคนิค ซึ่งมีความชำนาญพิเศษในแต่ละสาขา   สามารถให้คำปรึกษาและให้บริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจแก่ลูกค้าได้สูงสุด

O’Connor’s (Thailand) stands behind our work and service. Our networks of information, principals  and  alliances are abundance. No matter how specific and demanding the requirement can be, we  do our  best to satisfy such need.

We have strong financial resources to embark on a long term business goal. We work together hand  in hand with the best and well known in their respective industries to give the best quality  services and  provide the most reliable and satisfying products to our clients and prospects. Our  commitment goes  beyond the sales of products.

Team Members เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

Sirichai (ฮง)
Sales Manager

ยินดีให้คำปรึกษาครับ

Arpaporn (กิ่ง)
Admin

พร้อมเสนอค่ะ

Chana (na)
Sales Engineer

ถนัดออกแบบงานวัด

Mix O'Connors

Pruchya (มิก)
Service Eng

พร้อมครับ

แกลลอรี่ภาพ