ติดต่อ บริษัท โอคอนเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด

OCT หรือ บริษัท โอคอนเนอส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับ  ด้วยความมุ่งมั่นและการพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าครอบคลุมทุกวงการ อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตชิ้นส่วนและประกอบรถยนต์ โลหะ เลนส์ แม่พิมพ์ พลาสติก สถาบันวิจัยและทดสอบประสบการณ์ในวงการเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมมากกว่า 30 ปี

ช่องทางการติดต่อ

info@oconnors.co.th
line us
facebook oconnors

แผนที่บริษัทโอคอนเนอส์ (ประเทศไทย)

ที่ตั้งบริษัทฯ อยู่บนอาคาร Garden Home Shopping Plaza  ถนนพหลโยธิน ซอย 60 ซึ่งบริเวณใกล้เคียงจุดใหญ่คือ โรงพยาบาล บีแคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ โดยบริษัทฯ จะอยู่แถวเดียวกับธนาคารยูโอบีและอยู่อาคารชุดในสุด โดยสามารถจอดรถได้ข้างซอยหรือจอดรถบริเวณใต้อาคาร 

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 8:30 - 17:30