ติดตั้งเครื่อง Contour New Software METTOLOGY 4.0

Form Talysurf Contour

บริษัท โอคอนเนอส์ ได้รับความไว้วางใจจาก บริษัท ไทยฟอร์จจิ้ง เอนจิเนียริ่ง ผู้ผลิตงานชิ้นส่วนยานยนต์รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนอื่นๆ อาทิ ชิ้นส่วน ในรถขุดเครื่องจักรการเกษตร เป็นต้น โดยกระบวนการทุบขึ้นรูปร้อน(Steel Warm and Hot Forging) ให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รถ จักรยานยนต์ชั้นนำทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ ในการเลือกใช้สินค้าเครื่องวัดคอนทัวร์ Taylor-Hobson ประเทศอังกฤษ ในรุ่น FormTalysurf iPRO