Mahr ส่งข้อมูลวัดเก็บผลในพีซี ด้วย Wireless

Wireless Gauge

ความสามารถในการวัดโดยตรงที่หน้างานและส่งข้อมูลแบบไร้สายทำให้กระบวนการประกันคุณภาพเร็วขึ้น Mahr นำเสนออุปกรณ์วัดแบบไร้สายสำหรับโรงงานเครือข่ายแห่งอนาคต ซอฟต์แวร์ MarCom ช่วยให้ตั้งค่าวัดและการเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายด้วยการถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สายไปยังพีซี

Mahr ขอเสนอซอฟต์แวร์ MarCom Professional 5.2 ให้ดาวน์โหลดฟรี ซึ่งช่วยให้ติดตั้งสถานีตรวจวัดได้ง่ายและรวดเร็วด้วยการถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สายไปยังพีซี ข้อมูลการวัดที่ได้รับสามารถเก็บไว้ในเทมเพลต MS Excel ที่มีอยู่ เป็นไฟล์ข้อความ Text หรือซอฟต์แวร์ SPC