On site Service

Maintenance CMM

ทีมบริการแก่หลังการขายให้กับลูกค้า พร้อมที่จะให้คำปรึกษาแนะนำต่างๆ จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการอบรมจนมีคุณภาพของการให้บริการอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับกันในกลุ่มลูกค้า องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ทั่วทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทั่วประเทศ

 

1.ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์บริการหลังการขายอย่างเป็นทางการ (จากแบรนด์ชั้นนำในทุกประเภทผลิตภัณฑ์เครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม)

2.เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิตสินค้าพร้อมประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานของช่างซ่อม

3.ยึดมั่นในคุณภาพและบริการ โดยจัดหาอะไหล่ที่มีคุณภาพและเป็นของแท้ส่งตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์