ด้วยทีมงานคุณภาพของบริษัท โอคอนเนอส์ ที่มีความสามารถในด้านเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรม ทั้งงานด้านแนะนะสินค้า งานออกแบบระบบวัดละเอียด การบริการและตรวจสอบเครื่องมือวัดจากลูกค้าการบริการของเราและทำการตรวจวัดเครื่องมือจากลูกค้าสามารถเชื่อถือในคุณภาพถูกต้องแม่นยำและความปลอดภัยของเรา การบริการของเราประกอบด้วย
Solution

Solution

ให้คำปรึกษางานตามความต้องการ

Click me!
onsite demonsatration

Onsite Service

การบริการหน้างานลูกค้า

Click me!
Roughness training

Training

การอบรมใช้เครื่องมือ

Click me!
Maintenance CMM

Maintenance

งานสอบเทียบและบำรุงรักษา

Click me!

บริษัทฯ มีบริการก่อนและหลังการขายให้กับกลุ่มลูกค้าที่สนใจ

ทั้งการติดต่อเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลสินค้า ในการเลือกเครื่องมือที่เหมาะสม รวมทั้งการเสนองานคร่าวๆ เช่น การให้ข้อมูลสินค้าเบื้องต้น การนำเสนอคอนเซป การวัดชิ้นงานทดสอบ การเสนอราคา

การบริการที่ครบวงจรหลังการขายทั้งในส่วนงานติดตั้งเครื่องมือวัด สอบเทียบเครื่องตามสเปคผู้ผลิต การให้การอบรมการใช้เครื่องมือ งานให้คำปรึกษา งานซ่อม ต่างๆ จากทีมงานที่มีประสบการณ์และพร้อมที่จะให้การบริการหลังการขายแก่ลูกค้าที่มีอุปการะคุณทุกท่าน

Insatallation

สอบเทียบ

อบรม

ซ่อมเครื่อง

ติดตั้งเครื่องใหม่

Teams: ✔️

Teams: ✔️

Teams: ✔️

Teams: ✔️

Free

รายละเอียด
งานซ่อม

24/7 Support:

24/7 Support:

24/7 Support:

Teams: ✔️

2,500 – 6,000

รายละเอียด
สอบเทียบ

24/7 Support:

24/7 Support: ✔️

24/7 Support:

24/7 Support:

6,000 – 15,000

รายละเอียด
อบรม

24/7 Support:

24/7 Support:

Teams: ✔️

24/7 Support:

6,000 – 12,000

รายละเอียด