Shop floor CCM

TIGO SF จาก Hexagon เป็นเครื่อง Coordinate Measuring Machine (CMM) ที่อัดแน่นไว้ด้วยนวัตกรรมที่จะทำให้งานด้านมาตรวิทยามีความแม่นยำ รวดเร็ว และสามารถทำงานได้กับโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่ได้อย่างลงตัว

หมวดหมู่: