Special Block Gauge (DK/x)

Digital Block Gauge Probe เซนเซอร์วัดระยะแบบสัมผัส ไม่จำกัดในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการวัด ทั้ง ID, OD และพื้นที่จำกัด ระยะเกจวัด 2 , 5  และ 10mm เหมาะสำหรับนำมาประยุกต์ใช้ในงานระบบวัดขนาด Inside Diameter ที่โพรบทรงปากกาไม่สามารถเข้าถึงการวัดได้

หมวดหมู่: , ป้ายกำกับ: ,