Digital Gauge Spring Probe (DP/X/S)

Digital Probe เซนเซอร์วัดระยะแบบสัมผัสเทคโนโลยี LVDT ในแบบโพรบสปริง ที่ให้ความละเอียดสูงในระดับ 0.01um ระยะเกจวัด 0.5 – 20mm มาในรูปแบบเกจหลากหลายแบบ เหมาะสำหรับนำมาประยุกต์ใช้ในงานระบบวัด ตรวจสอบ ทั้งในห้องเครื่องมือวัดและฝ่างานผลิต

หมวดหมู่: