การเลือกเครื่องวัดความเรียบผิว

เครื่องวัด Roughness

เครื่องวัดความเรียบผิวที่ดี แบ่งได้หลายประการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการนำเครื่องมือไปใช้ในงานประเภทใด ทั้งนี้มีแนวทางในการพิจารณาดังนี้

  1. สถานที่ของการใช้งาน หน้างานของเครื่อง เช่น สายการผลิต หรือห้องเครื่องมือวัด
  2. ลักษณะการใใช้งาน แบบพกพา (เครื่องไปหางาน) หรือ แบบตั้งโต๊ะ (งานมาหาเครื่อง) ทั้งนี้ยังมีระบบแบบที่ดัดแปลง เช่น แบบพกพาแต่ติดตั้งแท่นวางเครื่อง (เพื่อความสะดวก ในราคาย่อม เนื่องจากเครื่องวัดผิวแบบพกพามีราคาต่ำกว่าแบบตั้งโต๊ะอยู่พอสมควร)
  3. ลักษณผิวที่ต้องการตรวจสอบ ค่าผิวบนระนาบแบบ ค่าผิวบนรูปทรง จุดผิวที่ต้องการตรวจสอบ จะพิจารณาเรื่องของระยะกระดก (gauge range) ของเกจและลักษณะของหัวเกจ (styli) วัดเป็นหลัก
  4. ค่าผิวงานที่ต้องการตรวจสอบ (เรียบ- หยาบ) จะพิจารณาเรื่องของความละเอียดเกจเป็นหลัก
  5. ค่าพิกัดของงาน จะต้องพิจารณาค่าความถูต้อง (accuracy) ของระบบเครื่องวัดผิวเป็นหลัก